جدید ترین مقالات

اخبار

ویروس کـرونا چیست؟ کرونا ویروس ها (Coronaviruses) ،خانواده بزرگی از ویروسها هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس را شامل میشود. کرونا ویروسها در سال ۱۹۶۵ کشف شدند. تعدادی از بیماران اخیر مبتال به این ویروس در آزمایشگاههای چین و سازمان جهانی بهداشت برر... بیشتر بدانید

تمامی حقوق برای دفتر توسعه فناوری های نرم دانشگاه شریف محفوظ است