درباره ما

دفتر توسعه فتاوری های نرم و صنایع فرهنگی، با هدف تحقیق و توسعه فناوری های نرم و تجاری سازی صنایع فرهنگی در راستای افزایش تولید و سهم خدمات و محصولات نرم و فرهنگی در اقتصاد ملی، ارتقاء ساز و کارهای سیاست گذاری و نهادینه سازی گفتمان فناوری های نرم در کشور، ارتقاء و بهره برداری از سرمایه های دانشی و انسانی کشور، توسعه نقش آفرینی و همکاری های بین المللی در زمینه فناوری های نرم فعالیت می کند.

همان‌طور که علوم و فناوری‌های سخت به شکل‌گیری و توسعه‌ی خانواده‌ی بزرگ صنایع سخت ( صنایع غالباً کارخانه‌ای ) منتهی می‌شوند، علوم و فناوری‌های نرم نیز صنایع نرم را شکل می‌بخشند؛ صنایعی که محصولات و خدماتِ حاصل از آن ها به اعتلای انسان، افزایش کیفیت زندگی و تسهیل رابطه‌ی وی با محیط پیرامون کمک می‌کند. وی افزود: صنایع نرم انواع مختلفی دارند که یکی از مهم‌ترین شاخه‌های آن را صنایع « خلاق و فرهنگی » تشکیل می‌دهند. این صنایع، در طول چند سال اخیر به اندازه ای توسعه پیدا کرده‌اند که در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به تشکیل ستادی به نام ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز نموده تا در این حوزه یکپارچگی های لازم برای توسعه و تجاری سازی فناوری های نرم و هویت ساز صورت پذیرد. در دنیای امروز در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بیشترین سرمایه گذاری بر فناوری های نرم صورت می گیرد. در این خصوص دفتر توسعه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف برای اولین بار در ایران فعالیت خود را در حوزه فرهنگ سازی و آموزش تولید محتوا آغاز کرده است.

تمامی حقوق برای دفتر توسعه فناوری های نرم دانشگاه شریف محفوظ است